BuurtApp

Een vrij recent burgerinitiatief is de Buurt-WhatsApp. Buurtbewoners vormen een WhatsApp-groep en door middel van dit medium kunnen zij met elkaar contact leggen en elkaar ondersteunen. De BuurtApp richt zich op het signaleren van verdachte situaties in de buurt of wijk en dient als moderne burgerwacht. Met de App kunnen burgers zelf een groot gebied in de gaten houden en zo zorgen voor meer ogen en oren voor de politie en andere toezichthouders. Bij verdachte situaties belt men eerst 112 en vervolgens waarschuwt men de WhatsApp-groep, zodat ook andere buurtbewoners kunnen meekijken.

In navolging van de Helbeek en Straelseweg er door enkele bewoners ook op de Nrd-Binnensingel en directe omgeving een Buurt app (lees meer) Door middel van flyers is er bekendheid aan gegeven. De gemeente heeft dit project gesubsidieerd en ook medewerking verleend aan de ontwikkeling hiervan door op een zestal plaatsen in de straat waarschuwingsborden te plaatsen die aangeven dat er sprake is van een BuurtApp. Op de website https://straelseweg.wordpress.com en https://helbeek.wordpress.com
wordt uitgebreide informatie gegeven over wat precies de bedoeling is en hoe een en ander in zijn werk gaat.