Opening insecten hotel

Op 17 september heeft wethouder Marij Pollux het insectenhotel, dat in maart geplaatst is door leden van het groenteam van het Wijkoverleg Venlo-Binnenstad in het plantsoen langs de Maas tegenover de Sliëenenberg, officieel geopend. Zij werd hierbij geassisteerd door de voorzitter van het wijkoverleg Joop Janssen en Jan Vercoulen van het groenteam.

Door het plaatsen van insectenkasten wordt getracht het hoofd te bieden aan het ontstaan van schaarste op het gebied van nest- en overwintergelegenheden voor insecten. Bijen en andere insecten vormen een belangrijke schakel in onze voedselketen. Ook staan er op andere plekken in de binnenstad dergelijke insectennestplaatsen.