Contact

Het e-mailadres van het wijkoverleg is: venlobinnenstad@gmail.com
Voorzitter: dhr. Joop Janssen (tel 06 16 72 22 31)
Penningmeester / Webmaster: dhr. Frits Verbeek (tel 06 21 17 85 16)

Bijdragen artikelen Website:
Twan Niessen (voormalig Redactie Wijkkrant)
Hay Swinkels
Angelika Seel