Contact

Het e-mailadres van het wijkoverleg is: wijkoverlegvenlocentrum@gmail.com
Voorzitter: dhr. Ger van Rosmalen
Penningmeester / Webmaster: dhr. Frits Verbeek

Bijdragen artikelen Website:
Twan Niessen ( ’t Romerkrantje)
Hay Swinkels
Angelika Seel