Buurtbemiddeling

80 meldingen bij Buurtbemiddeling Venlo

Eerder al besteedden we in de wijkkrant aandacht aan het initiatief Buurtbemiddeling Venlo.  Op hun inzet is al  80 keer een beroep gedaan, sinds het begin van dit jaar.

Het gaat hierbij over een grote verscheidenheid van kleinere en grotere problemen die zich voordoen tussen buren waarbij een onderling gesprek over oplossingen of afspraken niet (meer) te voeren is. Overlast door hondengeblaf, te harde muziek, timmergeluiden, joelende kinderen, schelden over en weer, meningsverschillen over erfafscheiding, parkeerplaatsen, etc.

Hoe gaat Buurtbemiddeling te werk? Een getrainde vrijwillige bemiddelaar gaat op huisbezoek en luistert naar het verhaal van de buur die de overlast ervaart. Gezamenlijk met de melder wordt dan bekeken welke stappen het best gezet kunnen worden naar de oplossing van het probleem. Ruim 38 getrainde vrijwillige bemiddelaars zetten zich in om de burenrelaties weer een positieve wending te geven. De cijfers tonen aan dat de helpende hand die door Buurtbemiddeling wordt geboden, veelal tot succes leidt. Ruim 70% van de gesprekken leidt tot een structurele verbetering van de situatie.

Zit u ook iets dwars dat u niet gemakkelijk met uw buren kunt bespreken? Belt u dan vrijblijvend met Buurtbemiddeling Venlo, tel. 077-3558840, of stuur een e-mail naar info@buurtbemiddeling.nl tel nr. 077 –  359 65 65.
Zie ook de website: www.buurtbemiddelingvenlo.nl. De dienstverlening is strikt vertrouwelijk, gratis en onafhankelijk.