Intern reglement

Sinds november 2015 heeft ons Wijkoverleg een vernieuwd Intern Reglement. Verder bestaan er statuten van de stichting, contacteer de voorzitter voor inzage hiervan.