Vergadering bijwonen

Een vergadering bijwonen?
De vergaderingen van ons wijkoverleg zijn semi-openbaar. Toehoorders zijn welkom, maar moeten zich van te voren bij de voorzitter aanmelden. Daarbij kan ook aangegeven worden of hij of zij wellicht een agendapunt wil toevoegen waarover hij of zij als inspreker het woord wil voeren. In het gedeelte van de vergadering waar geen insprekers of toehoorders bij zijn, zal de vergadering dan beslissen of en hoe (iemand van) het wijkoverleg met het ingebrachte punt aan de slag zal gaan. Dit wordt door (iemand van) het wijkoverleg daarna teruggekoppeld naar de inspreker.

Er zijn voor 2022 zijn er openbare vergaderingen in gepland.

Steeds om 19:30 uur in Preuf en Praotlokaal de Klep, Keizerstraat 13 Venlo.