Leden

Ons wijkoverleg bestaat uit de volgende personen.

Bestuur:
Voorzitter: Ger van Rosmalen
Penningmeester: Thieu Hovens
Secretaris: Lud van de Wiel
P.R.: Melanie van Norden

Leden:
Dhr. Addy van Minderhout
Dhr. Frank Arévalo
Dhr. Ton Sauwen
Dhr. Frits Verbeek
Dhr.Twan Niessen
Dhr. Joop Janssen
Dhr.Kees.Dijkmans
dhr. Ger Bartels
dhr. Wim Pollux
dhr. Hay Klein
dhr. John Fleuren

Het e-mail adres van het Wijkoverleg; wijkoverlegvenlocentrum@gmail.com

Vanuit de gemeente wordt het wijkoverleg ondersteund door onze stadsdeelmanager:
dhr. Ed Noordhuis, e.noordhuis@venlo.nl