Leden

Ons wijkoverleg bestaat uit de volgende personen. Voor meer informatie over het wijkoverleg kunt u met hen contact opnemen.

  • mevr. Annette van Eerdewijk
  • dhr. Theo Jacobs
  • dhr. Ger Bartels
  • dhr. Wim Pollux
  • dhr. Hay Klein

Vanuit de gemeente wordt het wijkoverleg ondersteund door onze stadsdeelmanager:
dhr. Ed Noordhuis, e.noordhuis@venlo.nl