Home


Welkom bij Wijkoverleg Venlo-Binnenstad

Wijkoverleg Venlo-Binnenstad is een organisatie die als advies- en overlegorgaan dient voor zowel Gemeente Venlo als voor de bewoners of bewonersgroepen van onze wijk. Doel is om met elkaar de leefbaarheid en veiligheid te bevorderen en te behouden. We zijn een overleg van burgers, die gevraagd en ongevraagd de gemeente adviseren over zaken die de wijk aangaan. Daarnaast is het een platform van waaruit burgerinitiatieven vorm kunnen krijgen. Dus hebt u een klacht of idee voor de wijk die het individuele belang overstijgt, neem dan contact op met de voorzitter.
Eerstvolgende vergadering klik op de link. bijwonen .
HET WIJKOVERLEG IS BEREGOED, MAAR  WE HEBBEN  GRAAG WAT JONG BLOED.
Laatst bewerkt 2
 Dec. 2021  21:30Jaargang 1 – nummer 8 – december 2021
Initiatief bewoners Romercenter en de Romerstraat.

Wijkoverleg Venlo-Binnenstad heeft een nieuw bord geplaatst bij het bijenhotel op de Urbanusweg hopelijk blijft dit langer staan dan het vorige !
Moet de mensen die het vorige gestolen hebben nog veel plezier wensen met het bord dat er gestaan heeft !

groetjes voorzitter Wijkoverleg Venlo-Binnenstad

Uitdelen van het Buurtbudget, 4 wijken krijgen 140.000 € voor Projectondersteuning in hun wijk.Wijkoverleg Venlo-Binnenstad heeft weer 1500 Narcissen
gepoot op de Urbanusweg

We willen meer bloemen in de binnenstad hebben !


Eindelijk weer van de mooie dingen genieten (Angelika Seel)

Meer over Angelika Seel (Website)


 Nieuwe borden “Rookvrije generatie” geplaatst, omdat de vorige “ontvreemd” waren.


Rondom enkele ondergrondse containers werd een perkje aangelegd

en in de Rozenkransstraat en Gwenplein

 enkele lantaarnpaal bakken en bloembakken.


indien er een website van het evenement is, klik op de foto/logo voor meer informatie.


Evenementen, Venlo-Binnenstad.
Venloverwelkomt.nl/agenda