Home

Welkom bij Wijkoverleg Venlo-Binnenstad

Wijkoverleg Venlo-Binnenstad is een organisatie die als advies- en overlegorgaan dient voor zowel Gemeente Venlo als voor de bewoners of bewonersgroepen van onze wijk. Doel is om met elkaar de leefbaarheid en veiligheid te bevorderen en te behouden. We zijn een overleg van burgers, die gevraagd en ongevraagd de gemeente adviseren over zaken die de wijk aangaan. Daarnaast is het een platform van waaruit burgerinitiatieven vorm kunnen krijgen. Dus hebt u een klacht of idee voor de wijk die het individuele belang overstijgt, neem dan contact op met de voorzitter.
Eerstvolgende vergadering klik op de link. bijwonen .
HET WIJKOVERLEG IS BEREGOED, MAAR  WE HEBBEN  GRAAG WAT JONG BLOED.
Laatst bewerkt 24 Jan. 2020  17:00 Web Statistiek


Geen nieuwsbrief
Het wijkoverleg heeft besloten om geen standaard nieuwsbrief uit te brengen. Al eerder is gestopt met het uitgeven van de wijkkrant. Wel zullen geregeld losse artikelen en onderwerpen uit de tweemaandelijkse plenaire vergadering op de website geplaatst worden.

Nieuws in ‘t kort no: 1

Nieuwsbrief  Dec.2019

Indien er een website van het evenement is, klik op de foto/logo voor meer informatie.


Voortgang herontwikkeling Bastion Lichtenberg


Start aanleg gevelgroen in Q4

vrijdag 13 december 2019

In januari start groenbedrijf Herman Vaessen in opdracht van de gemeente Venlo met de aanleg van gevelgroen en de aanplant van bomen in de straten Helschriksel, Synagogeplein, Achter St. Jacob, Maasschriksel, Maaskade, Bergstraat en Kwietheuvel. De uitvoering van de werkzaamheden…   Lees meer

Voortgang herinrichting Lage Loswal

Herontwikkeling van de Lage Loswal

Toekomstige evenementen Venlo-Binnenstad.