Home

Welkom bij Wijkoverleg Venlo-Binnenstad

Wijkoverleg Venlo-Binnenstad is een organisatie die als advies- en overlegorgaan dient voor zowel Gemeente Venlo als voor de bewoners of bewonersgroepen van onze wijk. Doel is om met elkaar de leefbaarheid en veiligheid te bevorderen en te behouden. We zijn een overleg van burgers, die gevraagd en ongevraagd de gemeente adviseren over zaken die de wijk aangaan. Daarnaast is het een platform van waaruit burgerinitiatieven vorm kunnen krijgen. Dus hebt u een klacht of idee voor de wijk die het individuele belang overstijgt, neem dan contact op met de voorzitter. Eerstvolgende vergadering bijwonen . Klik op de link.
HET WIJKOVERLEG IS BEREGOED, MAAR  WE HEBBEN  GRAAG WAT JONG BLOED.

Nieuws
Indien er een website van het evenement is, klik op de foto/logo voor meer informatie.
Laatst bewerkt 7 Juli 2019  20:20  Web Statistiek


Persbericht Truuj Bolwaterkwartier

Visie Bidbook Truuj Bolwater Kwartier


Onze vrijwilligers zijn weer bezig, er worden perkjes in het Juliana park aangelegd, en beplant.

Zo was het !!                    zo wordt het                  en zo is het !

Het speeltuintje in het park is ook onder handen genomen.


En ook de Vlinderroute staat er weer goed bij.


Met dank aan onze vrijwilligers !


Wijkoverleg Venlo-Binnenstad is de planten water aan het geven.

Insectenhotel / Bloemen/ Onderhoud
De eerste bloemen staan op de Urbanusweg nu komen nog de insecten mengsels bij voor het creëren van een gezonde voedselbron voor de bijen en de insecten. Verder zijn er door ons ook veel vlinderstruiken geplant.
zie ook, Natuur in de stad
Dit is het werk van het Wijkoverleg Venlo-Binnenstad.


Informatie en Adviespunt Venlo-Centrum
Meer hierover. of Klik op het logo om naar de site te gaan.


Wil je weten wat er allemaal in jouw buurt gebeurt?
Doe mee op vanVenlo en schrijf je in!
Lees meer hierover.Voedselbank Venlo levert wekelijks voedselpakketten aan ongeveer 325 inwoners
van de gemeente Venlo


Venlo wie ut vruúger waas.  Inmiddels is in  de serie “Venlose digi-albums” nummer 55 verschenen. Eerder heeft Will Sorée in het bijzondere album nummer 50 foto’s en ondersteunende teksten met geluiden gebundeld tot een feest van herkenning. Geluiden die onlosmakelijk verbonden zijn met Venlo. Zoals het geluid van boten op de Maas en van de kermis op het Nolensplein. Of de klanken van het carillon van de Martinuskerk en het gerinkel van de bellen van de spoorwegovergang bij de Vierpaardjes. Alle exemplaren zijn gratis te bekijken op de website van Sorée: www.soree.nl/venlo-albums/

Lees verder.


Toekomstige evenementen Venlo-Binnenstad.